Klienti, kteří nám důvěřují

Prime Legal

Pomáháme vám řešit
problémy. Právem.

Jsme česká advokátní kancelář s mnohaletou tradicí a pobočkami v Plzni a Praze. Mezi naše klienty patří velké i menší společnosti národního a mezinárodního významu, včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme úzce specializované právní služby. Našim klientům nabízíme komplexní právní servis, jsme však zejména vyhledáváni pro naši specializaci v oblastech akciového práva, autorského práva a duševního vlastnictví a stavebního práva v segmentu realit a developmentu.
Etický kodex

Ctíme hodnoty advokacie a vždy hrajeme fair-play

Klient na prvním místě
V Prime Legal vás stavíme na první místo. Důvěra je pro vztah mezi advokátem a klientem to nejdůležitější. Nasloucháme vám a vždy hledáme řešení přímo vám na míru. Diskrétnost a mlčenlivost jsou pro nás naprostou samozřejmostí.
Stoprocentní nasazení
Dbáme, aby byla naše práce odvedena v maximální možné kvalitě. Víme, že některé věci do zítřka nepočkají a snažíme se vždy reagovat co nejrychleji. Držíme termíny a předcházíme tak zbytečnému zdržování a prodražování celé práce.
Hledáme řešení, ne problémy

Problémy nevytváříme. Předcházíme jim a pokud není jiná možnost, řešíme je tou nejefektivnější cestou. K tomu nám dopomáhá více než 10 let zkušeností a sehraný tým specialistů na různé obory práva.

Služby

Naše specializace

Korporátní poradenství

Zastupování v územním a stavebním řízení; pozemkové úpravy; developerská i družstevní výstavba rezidenčního i retailového charakteru; smlouvy související s převody nemovitých věcí

Real-estate a development

Zastupování v územním a stavebním řízení, dělení a scelování pozemků, pozemkové úpravy, developerská i družstevní výstavba rezidenčního i retailového charakteru, smlouvy související s převody nemovitých věcí

Insolvence

Insolvenční návrhy a obrana proti nim, přihlašování pohledávek věřitelů, zastupování ve věřitelském výboru, incidenční spory

Náhrada škody

Prevence vzniku nároku na náhradu škody (smlouvy, směrnice, pravidla chování); uplatňování nároků na náhradu škody včetně náhrady škody na zdraví

Duševní vlastnictví

Ochrana značky, know-how, autorské právo; smlouvy v oblasti IT, softwarové právo; doménové spory

Litigace

Zastupování v soudních a správních řízeních, ochrana práv fyzických i právnických osob, zastoupení v aktivních krocích i při obraně proti útokům zvenčí

Občanské právo

Spoluvlastnictví, převody majetku; půjčky a zajištění zaplacení (zástavní právo, ručení…); nájem bytu, domu; dědické právo, zastupování v dědickém řízení

Pracovní právo

Pracovní smlouvy a související dokumentace; vnitropodnikové dokumenty; zastupování před soudy – neplatnost výpovědi z pracovního poměru, nemoci z povolání

Trestní právo

Obhajoba fyzických i právnických osob, uplatňování práv poškozených

Naše refernce

Máme rádi velké výzvy
i mimo tradiční praxi

Reference

Air Consulting

Česká společnost, která zajišťuje pro několik z deseti nejvýznamnějších hráčů na španělském a francouzském trhu charterové lety a lety na míru pro cestovní kanceláře. Jsme potěšeni, že se nám daří pravidelně uzavírat oboustranně přínosné (tj. WIN – WIN) soukromoprávní mezinárodní smlouvy na zajištění kapacit několika letadel pro každé z turistických období. Náš klient díky tomu dosáhl v poslední „předcovidové“ sezóně obrat převyšující 1 miliardu Kč.

Aktuálně pracujeme pro klienta AIR CONSULTING s.r.o. na projektu postupného pořízení vlastní flotily letadel.

Reference

UMPRUM

Této renomované veřejné vysoké škole poskytujeme právní poradenství v širokém spektru, zejména podle zákona o vysokých školách, zákona o památkové péči, stavebního zákona, správního řádu, to vše při dílčích krocích souvisejících s přestavbou a dostavbou nové budovy vysoké školy v Mikulandské ulici na Praze 1. Jedná se o největší investiční akci v dějinách UMPRUM, jejíž celkové náklady překračují částku 500 mil. Kč.

Podílíme se také na dílčích právních konzultacích, vztahujících se k tvorbě studentů UMPRUM a jejich prezentování veřejnosti.

Reference

InterCora

Této renomované developerské společnosti poskytujeme právní poradenství v její expanzi.

Řešíme smlouvy s vlastníky pozemků či jiných nemovitých věcí, přípravu záměru výstavby, smlouvy s konečnými budoucími uživateli zamýšlených objektů či smlouvy o dílo související s výstavbou. Tímto způsobem jsme se podíleli na realizaci desítek obchodních center na území České a Slovenské republiky v hodnotě miliard korun.

Podíleli jsme se také například na realizaci projektu TERMINAL v Banské Bystrici (SK), kde vzniklo obchodní centrum o 41 nájemních jednotkách spojené s autobusovým nádražím, které získalo cenu Stavba roku Slovenské republiky Unie měst Slovenské republiky v kategorii celospolečenský přínos

Reference

Museum Kampa

Je nám ctí být partnerem jednoho z nejznámějších soukromých muzeí ve střední Evropě, jehož činnost je ovšem díky osobnosti paní Medy Mládkové známá i v USA.

Museum Kampa s námi právně konzultuje otázky související s výstavní činností a opakovaně jsme vytvářeli smluvní dokumentaci k zajištění konceptu muzejní restaurace a kavárny jak v Sovových mlýnech, tak i ve Werichově vile na pražské Kampě.

Naše kancelář se pro Museum Kampa rovněž partnersky podílela na vytvoření expozice ve Werichově vile.

Reference

Vaše spokojenost
je pro nás klíčová

spolupráce

Proč si vybrat Prime Legal

Full-service advokátní kancelář

Dokážeme vám pomoct s jakýmkoliv problémem. V našem týmu máme specialisty na různé oblasti práva, kteří vám nabídnou komplexní řešení.

Plné nasazení nezávisle na velikosti klienta

Každému klientovi se věnujeme se stejnou péčí. Ať už jste velká korporace nebo menší firma s několika zaměstnanci.

Dlouholetá praxe a výsledky

Jsme na trhu přes 12 let. Za tu dobu jsme nabrali mnoho zkušeností a úspěšně vyřešili řadu případů k maximální spokojenosti našich klientů.

Finanční dostupnost

Nabízíme prémiové služby velkých advokátních kanceláři i menším klientům. A v porovnání se srovnatelnou konkurencí za příznivější ceny.

Naši lidé

Mějte na své straně
silné hráče

Sdružujeme specialisty na různá právní odvětví. Více advokátů pod jednou střechou znamená efektivnější a rychlejší řešení vašeho problému.

Mgr. Lukáš Zscherp
advokát, společník, jednatel

real estate & development, závazkové právo, směnky a šeky

Mgr. Bc. Tomáš Hodys
advokát, společník, jednatel

insolvence, práva společníků obchodních spol., autorské právo, akvizice a fúze

Mgr. Miroslav Hnilica
advokát

exekuce, insolvence, závazkové právo, pracovní právo

Mgr. Nikola Šimlová
advokátní koncipient

závazkové právo, veřejné rejstříky

Michala Drobná
asistentka

Kristýna Šteklová
office manager

Spolupracujeme

Jsme součástí mezinárodní sítě Legal Service Network

V zájmu zachování komplexnosti a vysoké úrovně nabízených právních služeb spolupracujeme s advokáty i mimo území České republiky, zejména z Německa. Jsme členem mezinárodního společenství advokátních kanceláří Legal Service Network, která má pobočky ve více než 10 zemích světa. Nezbytnou součástí našich aktivit je spolupráce s dalšími odborníky z příslušných oborů – auditory a daňovými poradci, se soudními znalci mnoha oborů, s insolvenčními odborníky, exekutory či notáři.
Kontakt

Potřebujete právní servis? Ozvěte se

OFFICE PLZEŇ

Lochotínská 1108/18
Severní Předměstí
301 00 Plzeň

+420 377 538 832

OFFICE PRAHA

Trojanova 342/18
Nové město
120 00 Praha

+420 774 550 543

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Fakturační adresa: Lochotínská 18, 301 00 Plzeň

IČO: 29092931
DIČ: CZ29092931

obhajce@obhajce.com

Případové studie

Naše případové studie

Trusted
Clients
Finished
Projects
Years of
Experience
Visited
Conferences
our blog

Read Our Latest Insights

We help you see the world differently, discover opportunities you may never have imagined and achieve results that bridge what is with what can be.